Venäjänkielisten kattojärjestöjen yhteistyö

1-2. joulukuuta vuonna 2017 viidennessä Suomenvenäläisten etujärjestö ry:n järjestämässä konferenssissa teemaltaan ”100 vuotta dialogia Venäjän ja Suomen välillä” Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (FARO) allekirjoitti kattojärjestönä sopimusluonnoksen tarkoituksena Suomen venäjänkielisten kattojärjestöjen ja eri järjestäytymis-oikeudellisten yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön tehokkuuden parantaminen, yhteistyösuunnittelun asiakirjahallinnan kehittäminen ja kattojärjestöjen jäseninä olevien venäjänkielisten yhteisöjen tiedottamisen kehittäminen. Sopimusluonnokset allekirjoittivat järjestöjen hallitusten puheenjohtajat: Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry:n (FARO) Natalia Nerman, Suomen venäjänkielisen väestön foorumi ry:n Andrei Monikainen ja Suomenvenäläisten Etujärjestö ry:n (OSORS) Galina Yudinа-Lazarev.