Tutkimustietoa kotoutumisen edistämiseen – seminaari maahanmuuttajayhdistyksille yhdistystoiminnan sisällölliseen kehittämiseen by TEM Työ- ja Elinkeinoministeriö, ELY-Katsomo, Kotona Suomessa, ELY, THL yms.

By 30.03.2017

Leave a Reply