Yhdistystoiminta Suomessa

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen yhdistystoiminnasta.

Monikulttuuriset perheet: Suomen rikkaus

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen monikulttuurisista perheistä: kotoutumiskokemuksista, koulutusohjelmista, kouluista, vanhempien ja lasten koulutuksista, vanhemmille tarkoitetuista monikielisten lasten kasvatusmateriaaleista ja alan asiantuntijoista.

Tietoa lastensuojelusta

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa työstä Suomen sosiaalipalveluista,  lastensuojelusta ja alan asiantuntijoista.

Rahoituskalenteri

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa yhdistystoiminnan rahoitusmahdollisuuksista Suomessa.

Kansalaisaktiivisuus ja osallistuminen yhteiskuntaelämään

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen vaaleista, vapaasta tahdosta ja Suomen venäjänkielisten osallistumisesta yhteiskuntaaktiivisuudesta.

Tietoa syrjinnästä: vihapuhe

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen venäjänkielisiin kohdistuvan syrjinnän torjumisesta, työstä Suomen palveluiden kanssa, ihmisoikeuksien suojelusta ja alan asiantuntijoista.

Venäjänkielinen nuoriso – ala toimimaan!

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen venäjänkielisille nuorille tarkoitetuista nuorten koulutusohjelmista, vapaa-ajan toiminnasta sekä hyvinvointiohjelmista.

FARO:n koulutusohjelmat ja oppimismahdollisuudet

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Liiton ja kumppaneiden koulutusohjelmista ja oppimismahdollisuukista.

Työn ja yrittäjyyden hyvinvointi

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa työterveystä, hyvinvointia, työllisyys- ja yrittäjyysohjelmista sekä venäjänkielisten työ- ja elinkeinotoimintaa koskevista oikeusnormeista.

Sosiaaliset ohjelmat ja hyvinvointi

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa sosiaali- ja terveysalan ohjelmista, jotka koskevat Suomen venäjänkielisen väestön elämää, elinkeinotyötä ja vapaa-aikaa. työstä Suomen palveluiden kanssa, ihmisoikeuksien suojelusta ja alan asiantuntijoista.

Tietoa kotoutumisesta

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa venäjänkielisten kotutumisesta pohjoismaissa.

Venäjänkieliset Euroopassa

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Euroopan venäjänkielisestä yhteisöstä sekä asumiskokemuksista uudessa maassa.

Suomen 100-vuoden itsenäisyysjuhla: Aikalanka (sis. SKS:n ”Muistikko”-hanke)

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Suomen 100-vuoden itsenäisyydelle omistetuista Liiton jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden toteuttamista tapahtumista ja ohjelmista.

Kaksikielinen kulttuuritila

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa kaksikielisistä kulttuurihankkeista, joiden toteuttajina toimivat Liiton jäsenjärjestöt tai kumppanit.

Venäjänkieliset blogit ja vlogit

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Euroopan venäjänkielisten blogosfääristä ja videoblogeista.

Yhteinen tapahtumakalenteri

Kyseisen Liiton ohjelman tarkoituksena on kerätä ja levittää tietoa Liiton jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden järjestämistä tapahtumista.