Suomen Venäjänkielisten 

Yhdistysten Liitto ry

 

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (FARO) on perustettu vuonna 2000 ja se toimii Suomen venäjänkielisten järjestöjen edustus-, edunvalvonta- ja neuvotteluelimenä Suomen yhdistyslainsäädännön puitteissa.

Liiton jäsenjärjestöt ja -yritykset (41) kattavat lähes koko Suomen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Imatra, Jyväskylä, Raasepori, Kotka, Pori, Tampere ja Turku. Jäsenlista löytyy täältä.

FARO:n tehtävänä on toimia Suomen venäjänkielisen väestön (lähes 70000) kansalaisjärjestöjen vapaana ja avoimena yhteistyöorganisaationa, edistää venäjänkielisen väestön kielellisiä, kulttuurillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia intressejä, valvoa väestöryhmän etuja ja oikeuksia sekä hoitaa muita tämän väestöryhmän erityiskysymyksiä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteiskunnallisille organisaatioille Suomen venäjänkielistä väestöä koskevissa asioissa.

Liitto tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa, kutsuu koolle kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia, järjestää seminaareja ja eri tilaisuuksia, perustaa työryhmiä, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Liiton edustajat osallistuvat moniin eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin, sekä toimivat valtakunnallisissa elimissä, kuten: ETNO, Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta, Ihmisoikeusvaltuuskunta, Vähemmistöasiain neuvottelukunta, Poliisin ja etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumi ja monet muut eri ministeriöiden ja organisaatioiden neuvottelukunnat ja työryhmät.

Liiton englanninkielinen nimi on ”Finnish Association of Russian-speaking Organizations” ja venäjänkielinen nimi ”Finljandskaja Assotsiatsija Russkojazytchnyh Obstshestv”

Hallitus 2017

 • Natalia Neman (Helsinki) – Hallituksen puheenjohtaja
  mamuvamnerman@gmail.com
 • Irina Lebedeva (Helsinki) – Hallituksen varapuheenjohtaja
  irijoutsen@hotmail.com
 • Solomon Kagna (Helsinki) – Hallituksen jäsen
  solokagna@gmail.com
 • Tatiana Pertseva (Helsinki) – Hallituksen jäsen
  literraa@gmail.com
 • Svetlana Ranta (Imatra)  – Hallituksen jäsen
  ranta.svetlana@gmail.com
 • Tamara Sushina (Helsinki) – Hallituksen jäsen
  pelikan2004@hotmail.com
 • Ljudmila Saarinen (Turku) – Hallituksen varajäsen
  ludmila.saarinen@gmail.com
 • Elviira Hirvonen (Kotka) – Hallituksen varajäsen
  elviirahi@hotmail.com

Toiminta

Liiton päätarkoitus on järjestöjen toiminnan kehittäminen ja niiden toimintaedellytysten turvaaminen:

 • venäjänkielisten järjestöjen edustaman kohderyhmän oikeuksien ja etujen valvominen
 • järjestöjen keskinäisen ja muiden tahojen välisen yhteistyön edistäminen (viranomaiset, ministeriöt, kunnat, säätiöt, suomalaiset ja maahanmuuttajien yhdistykset, palvelut, valtion elimet)
 • yhdistystoiminnan tukeminen tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa
 • vaikuttamistoiminnan sekä asiantuntijaverkoston kehittäminen.

Liitön tehtävät

 • toiminnan koordinointi ja yhteistyön järjestäminen jäsenyhdistysten kanssa koskien Suomen venäjänkielisen väestön intressejä
 • venäjän kielen, perinteiden, kulttuurin ja tieteen säilyttäminen, levittäminen ja tunnetuksi tekeminen
  tiedottaminen venäjänkieliselle väestölle eri kysymyksistä, jotka liittyvät kotoutumiseen ja integrointiin Suomen yhteiskuntaan
 • vaikuttaminen niihin yhteiskunnallisiin asioihin, jotka koskevat Suomen venäjänkielisen väestön intressejä
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteiskunnallisille organisaatioille Suomen venäjänkielistä väestöä koskevissa asioissa
 • yleisen mielipiteen muodostaminen ja ilmaiseminen eri aiheista, joilla on merkitystä niin venäjänkieliselle väestölle, kuin Suomen yhteiskunnalle yleensäkin.

Perustaminen ja jasenyys

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (FARO) on perustettu 8.12.2000.

Liiton jäsenjärjestöt ja -yritykset (41) kattavat lähes koko Suomen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Imatra, Jyväskylä, Raasepori, Kotka, Pori, Tampere ja Turku. Jäsenlista löytyy täältä.

Tausta

Toiminnassaan liitto tukeutuu jäsenyhdistyksiinsä sekä seuraaviin sopimuksiin:

Suomen ja Venäjän väliseen yhteistyösopimukseen vuodelta 1992, jolla Suomi sitoutuu mm. suojelemaan venäjän kieltä, kulttuuria ja muistomerkkejä Suomessa.
Alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaan eurooppalaisen peruskirjan periaatteisiin, joka astui voimaan1.3.1998.
Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyhteissopimukseen, joka tuli voimaan 1.2.1998

Edustus ja toiminta

Suomen ja Venäjän väliseen yhteistyösopimukseen vuodelta 1992, jolla Suomi sitoutuu mm. suojelemaan venäjän kieltä, kulttuuria ja muistomerkkejä Suomessa.

Liiton edustajat toimivat seuraavissa valtakunnallisissa elimissä:

 • ETNO: Valtioneuvoston asettama Etnisten Suhteiden Neuvottelukunta (Oikeusministeriö)
 • Espoon Monikulttuuriasiain Neuvottelukunta
 • Euroopan neuvoston vihapuheen vastainen kampanja – No Hate Speech Movement
 • Taiteen edistämistoimikunta
 • Ihmisoikeusvaltuuskunta (Oikeusasiamies)
 • Vähemmistöasiain neuvottelukunta
 • Sisäsiainministeriön, Ulkoasiainministeriön, Oikeusministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön,
 • Valtiovarainministeriön sekä muiden Suomen valtion virastojen tapahtumiin, työryhmiin, seminaareihin ja kokouksiin osallistuminen.

Toiminta

Liitto

 • seuraa ja kiinnittää viranomaisten ja yhteiskunnan huomiota Suomen venäjänkielisen vähemmistön kysymyksiin, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen etnisten vähemmistöryhmien ja maahanmuutto-organisaatioiden toimintaan
 • tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja antaa neuvontapalveluja
 • järjestää seminaareja, neuvottelutilaisuuksia ja kansalaiskokouksia
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhteistyökumppanit:

Viralliset tahot ja elimet

 • ETNO (Valtioneuvoston asettama etnisten suhteiden neuvottelukunta)
 • FIBLUL (European Bureau for Lesser Used Language) – Vähemmistökielten yhteistyöelin
 • Helsingin Yliopisto
 • Itämeri-verkosto
 • Oikeusministeriön Kieliasiainneuvottelukunta
 • Oikeusministeriön Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
 • Poliisin ja etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumi (Sisäasiainministeriö)
 • Sisäministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulkoasianministeriö
 • Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä (VTKK)
 • Yhdenvertaisuusneuvottelukunta

Mediakumpannuus

IntoFinland -mediaportaali