Svetlana Rannan kolumni Etelä-Saimaa-lehdessä: Miksi muuttaja ei äänestä?

By 21.05.2015Uutiset

Ranta-kolumni

Ihmisiä, jotka eivät
äänestä on eduskuntavaaleissa noin 30 prosenttia ja kunnallisvaaleissa jopa 40 prosenttia. Valitettavasti maahanmuuttajien keskuudessa ”nukkuvien puolueen” jäseniä on jopa 80 prosenttia. Mistä johtuu tällainen, erityisesti venäjänkielisten, passiivisuus?

Ihmiset unohtavat, että kansalaisoikeuksien mukana tulevat myös kansalaisvelvollisuudet.

Ensimmäinen ja tärkein syy on, että maahanmuuttajat eivät ole aktiivisesti mukana Suomen yhteiskunnallis-poliittisessa elämässä. Ihmisen, joka muuttaa Suomeen toisenlaisesta poliittisesta järjestelmästä, on usein vaikea selvittää itselleen vaaliprosessia. He eivät yksinkertaisesti, tiedä ketä äänestää, koska eivät tunne ehdokkaita.

Maahanmuuttajien passiivisuus selittyy osittain myös sillä, etteivät he osaa tarpeeksi hyvin suomen kieltä. Tämä koskee yleensä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia, joista suuri osa on työttömiä. Työttömän status ei juurikaan helpota tutustumista maan poliittiseen järjestelmään.

Kolmantena syynä on venäläisten perinteinen epäluottamus poliitikkoihin ja heidän lupauksiinsa, perustuen ihmisten omaan kokemukseen politiikasta Venäjällä. Siellä poliittisen passivisuuden taustalla on usein käsitys: ”Me olemme pieniä ihmisiä, eikä mielipiteellämme ole merkitystä.”

Käsite ”kansalainen” tuo valitettavasti monelle maahanmuuttajalle mieleen vain Suomen passin ja kansalaisuuden saamisen. Ihmiset unohtavat, että kansalaisoikeuksien mukana tulevat myös kansalaisvelvollisuudet, ja äänioikeuden käyttäminen vaaleissa on yksi näistä velvollisuuksista. Maahanmuuttajien osallistumisaste vaaleihin ja maan politiikkaan kertoo myös heidän sopeutumisestaan ja integroitumisestaan yhteiskuntaan.

Mitä voisimme tehdä? Tietenkin voimme pyrkiä lisäämään maahanmuuttajien kiinnostusta ja osallistumista maan yhteiskunnalliseen elämään. Tämä tehtävä kuuluu myös maahanmuuttajien keskuudessa toimiville järjestöille ja yhdistyksille.

Kirjoittaja on venäläisen kulttuuriyhdistyksen ”Lyyra” puheenjohtaja.
Svetlana Ranta
FARO ry:n varapuheenjohtaja