HUOMIO! TÄRKEÄÄ TIETOA!

pling

Arvoisat Liiton jäsenjärjestöjen, kannatusjäsenten ja kumppaneiden edustajat!

Pyydämme teitä lukemaan tämän viestin ja välittämään se eteenpäin.

Viime aikoina levitetään tietoa siitä, että liittyen Liiton Sääntöihin, järjestöt jotka ovat Liiton jäseniä eivät voi olla muiden yhdistysten, liittojen tai  vastaavanlaisten yhtymien jäseniä.


Tämän tyyppiset väitteet ovat harhaan johtamista.

Liiton säännöissä ei ole kohtaa, joka estäisi muissa liitoissa jäseninä olevien juridisten henkilöiden liittymistä Liiton jäseneksi. Eli Liitossa jäsenenä oleva yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa yhdistyksissä, liitoissa tai vastaavissa yhtymissä.

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto toimii Suomen lainsäädännön puitteissa.

Yhdistyslaki

Suomi on yhdistysten maa. Järjestöjen toiminta vahvistaa Suomen demokratian perustaa. Suomen yhdistystietokantaan kuuluu lähes 123000 yhdistystä. Suomessa on 5.5 miljoonaa asukasta. Mutta eri yhdistysten jäseniä on yli 15 miljoonaa, sillä 8% asukkaista on jäsenenä yli viidessä yhdistyksessä ja melkein 75% suomalaisista on elämänsä aikana jäsenenä vähintään yhdessä järjestössä.

Kunnioittaen,
Natalia Nerman
Liiton Hallituksen puheenjohtaja